Sale!
Combo gôm sáp Kanfa hair to 90 và gôm Butterfly shadow
Combo Gôm Sáp Kanfa Hair To 90 + ButterFly Shadow
Bộ sản phẩm bao gồm:
 • 1 sáp Kanfa Hair To 90
 • 1 gôm ButterFly Shadow
not rated 210,000 VNĐ 165,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Bộ sản phẩm Combo gôm sáp Hair To 90 và Luxurious
Combo Gôm Sáp Hair To 90 + Luxurious
Bộ combo gôm sáp gồm:
 • 1 sáp Hair To 90 Kanfa
 • 1 gôm Luxurious
not rated 210,000 VNĐ 165,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Combo sáp vuốt tóc nam seba và gôm xịt tóc Luxurious
Combo Gôm Sáp SEBA + Luxurious
Bộ combo gôm sáp:
 • 1 sáp vuốt tóc SEBA
 • 1 gôm xịt tóc Luxurious
not rated 270,000 VNĐ 210,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Combo sáp SEBA + Gôm ButterFly Shadow
Combo Gôm Sáp SEBA + Butterfly Shadow
Bộ sản phẩm combo:
 • 1 sáp vuốt tóc SEBA
 • 1 gôm xịt tóc ButterFly Shadow
not rated 270,000 VNĐ 210,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Bộ sản phẩm Sáp Colonna và Gôm xịt ButterFly Shadow
Combo Sáp Colonna + Gôm ButterFly Shadow
Bộ sản phẩm gồm:
 • 1 sáp Colonna
 • 1 gôm Butterfly Shadow
not rated 300,000 VNĐ 260,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Bộ sản phẩm Sáp Colonna và Gôm xịt Luxurious
Combo Sáp Colonna + Gôm Luxurious
Bộ sản phẩm gồm:
 • 1 Sáp Hair Mud Colonna
 • 1 Gôm Luxurious
not rated 300,000 VNĐ 260,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Combo Sáp Subtil ClayWax va Gôm xịt Luxurious
Combo Sáp Subtil Claywax + Gôm Luxurious
Bộ combo gôm sáp gồm:
 • 1 Sáp Subtil Clay Wax
 • 1 Gôm Luxurious
not rated 390,000 VNĐ 340,000 VNĐ Thêm vào giỏ
Sale!
Combo Gôm ButterFly Shadow và sáp vuốt tóc ClayWax Subtil
Combo Sáp Clay Wax Subtil + Gôm ButterFly Shadow
Bộ sản phẩm gồm:
 • 1 sáp ClayWax Subtil
 • 1 Gôm ButterFly Shadow
not rated 390,000 VNĐ 340,000 VNĐ Thêm vào giỏ